Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-05-31

Beslutande organ: Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen
Sammanträdesdatum: 2024-05-22
Protokollet är justerat: 2024-05-31
Datum för anslagsuppsättande: 2024-05-31
Datum för anslags nedtagande: 2024-06-25

Förvaringsplats: Brandstationen, Bievägen 49, Katrineholm

Fler anslag