Västra Sörmlands Räddningstjänst, arbetsutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2020-10-08

Sammanträdesdatum: 2020-09-24
Protokollet är justerat: 2020-10-07
Datum för anslagsuppsättande: 2020-10-08
Datum för anslags nedtagande: 2020-10-30
Förvaringsplats: Räddningstjänsten, Bievägen 49, Katrineholm

Fler anslag