Västra Sörmlands räddningstjänst, arbetsutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-09-16

Sammanträdesdatum 2022-09-14
Protokollet är justerat: 2022-09-15
Datum för anslags uppsättande: 2022-09-16
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-11
Förvaringsplats: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm16

Fler anslag