Västra Sörmlands räddningstjänst, arbetsutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2021-06-03

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Protokollet är justerat: 2021-06-03
Datum för anslagsuppsättande: 2021-06-03
Datum för anslags nedtagande: 2021-06-25
Förvaringsplats för protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm

Fler anslag