Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-05-13

Beslutande organ: Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-05-08
Protokollet är justerat: 2024-05-08
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-13
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-04

Förvaringsplats: Brandstationen, Bievägen 49, Katrineholm

Fler anslag