Västra Sörmlands räddningstjänst – arbetsutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-02-02

Beslutande organ: Västra Sörmlands räddningstjänst – arbetsutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-02-01
Protokollet är justerat: 2024-02-01
Datum för anslagsuppsättande: 2024-02-02
Datum för anslags nedtagande: 2024-02-27
Förvaringsplats: Brandstationen, Bievägen 49, Katrineholm

Fler anslag