Västra Sörmlands Räddningstjänst, Arbetsutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2023-05-09

Beslutande organ: Västra Sörmlands Räddningstjänst, Arbetsutskottet
Sammanträdes datum: 2023-05-08
Protokollet är justerat: 2023-05-08
Datum för anslagets uppsättande: 2023-05-09
Datum för anslagets nedtagande: 2023-05-31
Förvaringsplats: Brandstationen, Bievägen 49, Katrineholm

Fler anslag