Vårdförbundet Sörmland, Förbundsdirektionen – Tillkännagivande

Publicerad: 2023-03-14

Beslutande organ: Vårdförbundet Sörmland, Förbundsdirektionen
Sammanträdes datum: 2023-02-17
Justering: 2023-02-17
Datum för anslagets uppsättande: 2023-03-14
Datum för anslagets nedtagande: 2023-04-03
Förvaringsplats: Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs Vingåker

Fler anslag