Socialutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-11-24

Sammanträdesdatum: 2022-11-23
Protokollet är justerat: 2022-11-23
Datum för anslagets uppsättande: 2022-11-24
Datum för anslagets nedtagande: 2022-12-16

Fler anslag