Socialutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-11-10

Sammanträdesdatum: 2022-11-09
Protokollet är justerat: 2022-11-09
Datum för anslagets uppsättande: 2022-11-10
Datum för anslagets nedtagande: 2022-12-02

Fler anslag