Socialutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-07-03

Beslutande organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-07-02
Protokollet är justerat: 2024-07-02
Datum för anslagets uppsättande: 2024-07-03
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-25

Fler anslag