Socialutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-06-06

Beslutande organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-06-05
Protokollet är justerat: 2024-06-05
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-06
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-01

Fler anslag