Socialutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-05-23

Beslutande organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-05-22
Protokollet är justerat: 2024-05-22
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-23
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-14

Fler anslag