Socialutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2023-09-14

Beslutande organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2023-09-13
Protokollet är justerat: 2023-09-13
Datum för anslagets uppsättande: 2023-09-14
Datum för anslagets nedtagande: 2023-10-06

Fler anslag