Socialnämndens arbetsutskott – Tillkännagivande

Publicerad: 2021-11-09

Sammanträdesdatum: 2021-11-09
Protokollet är justerat: 2021-11-09
Datum för anslagets uppsättande: 2021-11-09
Datum för anslagets nedtagande: 2021-12-01

Fler anslag