Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-03 – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-08-05

Sammanträdesdatum: 2022-08-03Protokollet är justerat: 2022-08-03Datum för anslagets uppsättande: 2022-08-05
Datum för anslagets nedtagande: 2022-08-29

Fler anslag