Socialnämndens arbetsutskott 2022-07-20 – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-07-22

Sammanträdesdatum: 2022-07-20
Protokollet är justerat: 2022-07-20
Datum för anslagets uppsättande: 2022-07-22
Datum för anslagets nedtagande: 2022-08-15

Fler anslag