Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-22 – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-06-24

Sammanträdesdatum: 2022-06-22
Protokollet är justerat: 2022-06-22
Datum för anslagets uppsättande: 2022-06-24
Datum för anslagets nedtagande: 2022-07-18

Fler anslag