Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08 – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-06-10

Sammanträdesdatum: 2022-06-08
Protokollet är justerat: 2022-06-08
Datum för anslagets uppsättande: 2022-06-10
Datum för anslagets nedtagande: 2022-07-04

Fler anslag