Socialnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-11-23

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Protokollet är justerat: 2022-11-21
Datum för anslagets uppsättande: 2022-11-23
Datum för anslagets nedtagande: 2022-12-15

Fler anslag