Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

01

jun

Granskning – Detaljplan Viala 1:3 med flera, Östra Hagnäset – Kungörelse

2021-06-01 | 08:00

Granskning – Detaljplan Viala 1:3 med flera, Östra Hagnäset

Samrådsförslaget för detaljplan för Viala 1:3 m.fl. Östra Hagnäset, har bearbetats efter inkomna synpunkter och görs nu tillgängligt för granskning inför antagande. Granskningsperioden sker under perioden 2021-06-01 – 2021-06-30.

Planområdet är lokaliserat norr om småorten Viala på Hagnäset ca 5km utanför Vingåkers centralort. Området består av småhusbebyggelse närmast Kolsnarens strandkant samt av oexploaterad betesmark och en skogskulle.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • Vingåkers kommuns hemsida: www.vingaker.se.
  • Vingåkers kommunhus, Parkvägen 8 i Vingåker, vardagar kl. 07.30-15.00, (lunchstängt kl. 12.00-13.00)
  • Biblioteket, Bondegatan 6 i Vingåker, måndag-torsdag kl. 10.00-18.00, fredag kl. 10.00-16.00 och lördag kl. 10.00-13.00

 

Upplysningar lämnas av samhällsplanerare Olle Söderström,

e-post: olle.soderstrom@vingaker.se

28

maj

Folkhälsoberedningen – Tillkännagivande

2021-05-28 | 10:03

Beslutande organ: Folkhälsoberedningen
Sammanträdesdatum: 2021-05-04
Protokollet är justerat: 2021-05-27
Datum för anslagsuppsättande: 2021-05-28
Datum för anslags nedtagande: 2021-06-21

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 9:30-11:30. Övrig tid nås vi på mail overformyndaren@flen.se.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan. 07.45 – 16.30.
Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.