Överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-05-14

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-05-14
Protokollet är justerat: 2024-05-14
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-14
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-05

Förvaringsplats: Stadshuset i Flen

Fler anslag