Överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-12-30

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum 2022-12-30
Protokollet är justerat: 2022-12-30
Datum för anslagsuppsättande: 2022-12-30
Datum för anslags nedtagande: 2023-01-31
Förvaringsplats: Överförmyndarkontoret, Sveavägen 1, Flen

Fler anslag