Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-05-15

Beslutande organ: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Sammanträdesdatum: 2024-04-26
Protokollet är justerat: 2024-05-15
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-15
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-06

Förvaringsplats: Regionkansliet

Fler anslag