Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)

Publicerad: 2019-05-31

Sammanträdesdatum: 2019-10-18
Protokollet är justerat: 2019-10-23
Datum för anslagsuppsättande: 2019-10-24
Datum för anslags nedtagande: 2019-11-15

Protokollet förvaras hos Region Sörmland, Nyköping.

Fler anslag