Kungörelse – Flytt av fordon

Publicerad: 2019-07-31

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (182:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Reg. nr: JBE582
Ursprunglig uppställningsplats: Rastplats vid väg 52 innan avfart
Uppställningsplats: Gogmans Bildemontering i Katrineholm
Datum för kungörelse: 2019-07-31
Datum för kungörelsens nedtagande: 2019-11-01

Fler anslag