Kungörelse av detaljplan för del av kvarteret Eric Soop.

Publicerad: 2019-10-16

Upphävande av tomtindelning inom del av detaljplan D79 (0428-P02/6) för del av kvarteret Eric Soop, Vingåkers tätort har vunnit laga kraft 2019-10-16.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-17, § 76, att anta ändring av detaljplan för rubricerat område. Detaljplanen överklagades eller överprövades inte. Detaljplanen vann laga kraft 2019-10-16.

Vid frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten, Vingåkers kommun, samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se eller växel 0151-191 00.

Fler anslag