Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-05-23

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott
Sammanträdesdatum: 2024-05-20
Protokollet justerat: 2024-05-22
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-23
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-14

Fler anslag