Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott – Tillkännagivande

Publicerad: 2023-09-08

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-09-04
Protokollet justerat: 2023-09-06
Datum för anslagets uppsättande: 2023-09-08
Datum för anslagets nedtagande: 2023-10-02

Fler anslag