Kultur- och fritidsnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-06-07

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-05-30
Protokollet justerat: 2024-06-05
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-07
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-01

Fler anslag