Kultur-och fritidsnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2023-05-12

Beslutande organ: Kultur-och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-05-11
Protokollet är justerat: 2023-05-11
Datum för anslagets uppsättande: 2023-05-12
Datum för anslagets nedtagande: 2023-06-05

Fler anslag