Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-09 – Tillkännagivande

Publicerad: 2022-06-16

Sammanträdes datum 2022-06-09
Datum för justering 2022-06-13
Datum för anslagets uppsättande 2022-06-16
Datum för anslagets nedtagande 2022-07-08

Fler anslag