Kommunstyrelsens arbetsutskott – Tillkännagivande

Publicerad: 2023-01-24

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2023-01-17
Protokollet är justerat: 2023-01-23
Datum för anslagsuppsättande: 2023-01-24
Datum för anslags nedtagande: 2023-02-15

Fler anslag