Kommunfullmäktige – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-06-27

Beslutande organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2024-06-17
Protokollet är justerat: 2024-06-25
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-27
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-19

Fler anslag