Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

14

jun

Samhällsbyggnadsutskottet – Tillkännagivande

2024-06-14 | 08:00

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-06-04
Protokollet är justerat: 202-06-13
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-14
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-06

13

jun

Valnämnden – Tillkännagivande

2024-06-13 | 08:00

Beslutande organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-06-12
Protokollet justerat: 2024-06-12
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-13
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-05

07

jun

Kommunstyrelsen – Tillkännagivande

2024-06-07 | 11:22

Beslutande organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2024-06-03
Protokollet är justerat: 2024-06-07
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-07
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-01

07

jun

Kultur- och fritidsnämnden – Tillkännagivande

2024-06-07 | 08:00

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-05-30
Protokollet justerat: 2024-06-05
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-07
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-01

06

jun

Socialutskottet – Tillkännagivande

2024-06-06 | 08:00

Beslutande organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-06-05
Protokollet är justerat: 2024-06-05
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-06
Datum för anslagets nedtagande: 2024-07-01

05

jun

Barn- och utbildningsnämnden – Tillkännagivande

2024-06-05 | 11:30

Beslutande organ: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-05-29
Protokollet är justerat: 2024-06-03
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-05
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-27

31

maj

Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen – Tillkännagivande

2024-05-31 | 10:00

Beslutande organ: Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen
Sammanträdesdatum: 2024-05-22
Protokollet är justerat: 2024-05-31
Datum för anslagsuppsättande: 2024-05-31
Datum för anslags nedtagande: 2024-06-25

Förvaringsplats: Brandstationen, Bievägen 49, Katrineholm

29

maj

Socialnämnden – Tillkännagivande

2024-05-29 | 08:00

Beslutande organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-05-27
Protokollet är justerat: 2024-05-27
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-29
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-20

28

maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott – Tillkännagivande

2024-05-28 | 08:00

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2024-05-20
Protokollet är justerat: 2024-05-27
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-28
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-19

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Måndag, onsdag och torsdag klockan 09.30-11.30. Tisdagar klockan 13.00-15.00.

Besökstid
Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun