Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

17

nov

Kommunstyrelsen – Tillkännagivande

2020-11-17 | 14:32

Sammanträdesdatum: 2020-11-09
Protokollet är justerat: 2020-11-16
Datum för anslags uppsättande: 2020-11-17
Datum för anslags nedtagande: 2020-12-10

11

nov

Överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

2020-11-11 | 12:55

Sammanträdesdatum: 2020-11-10
Datum för justering: 2020-11-10
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-11
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-04

Förvaringsplats: Stadshuset, Flen, överförmyndarkontoret

05

nov

Socialnämnden – Tillkännagivande

2020-11-05 | 07:26

Sammanträdesdatum: 2020-11-02
Protokollet är justerat: 2020-11-04
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-05
Datum för anslagets nedtagande: 2020-11-27

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 9:30-11:30. Övrig tid nås vi på mail overformyndaren@flen.se.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan. 07.45 – 16.30.
Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.