Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

06

feb

30

dec

Flyttning av fordon – Kungörelse

2022-12-30 | 11:00

Flyttning av detta fordon är påkallad enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

USJ 188 uppställd på Bondegatan 14 Vingåker

Detta fordon är borttransporterat till kommunens uppställningsplats.

Löses detta fordon ej ut inom 90 dagar från ovanstående datum så tillfaller det Vingåkers kommun enlighet med 6§ LFF.

Kontakt tas med Avarn security på telefon 070 147 92 56 om ni önskar lösa ut fordonet.

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Måndag, onsdag och torsdag klockan 09.30-11.30. Tisdagar klockan 13.00-15.00.

Besökstid
Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun