Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

06

feb

30

dec

Flyttning av fordon – Kungörelse

2022-12-30 | 11:00

Flyttning av detta fordon är påkallad enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

USJ 188 uppställd på Bondegatan 14 Vingåker

Detta fordon är borttransporterat till kommunens uppställningsplats.

Löses detta fordon ej ut inom 90 dagar från ovanstående datum så tillfaller det Vingåkers kommun enlighet med 6§ LFF.

Kontakt tas med Avarn security på telefon 070 147 92 56 om ni önskar lösa ut fordonet.

13

maj

Detaljplan för del av Viala, 1:3, Östra Hagnäset Vingåkers kommun har vunnit laga kraft 2022-05-13.

2022-05-13 | 08:00

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-30 att anta detaljplanen för rubricerat område. Detaljplanen vann laga kraft 2022-05-13. Laga kraft är en juridisk term som innebär att beslutet inte kan överklagas. Vid frågor kontakta samhällsbyggnadsenheten, Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsnämnden@vingaker.se eller växel 0151-191 00.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum då planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Datum för anslagets nedtagande: 2023-05-13.

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag, onsdag och torsdag klockan 09.30-11.30. Tisdagar klockan 13.00-15.00. Övrig tid nås vi på overformyndaren@flen.se

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan 07.45–16.30. Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13.00.