Granskning – Detaljplan Viala 1:3 med flera, Östra Hagnäset – Kungörelse

Publicerad: 2021-06-01

Granskning – Detaljplan Viala 1:3 med flera, Östra Hagnäset

Samrådsförslaget för detaljplan för Viala 1:3 m.fl. Östra Hagnäset, har bearbetats efter inkomna synpunkter och görs nu tillgängligt för granskning inför antagande. Granskningsperioden sker under perioden 2021-06-01 – 2021-06-30.

Planområdet är lokaliserat norr om småorten Viala på Hagnäset ca 5km utanför Vingåkers centralort. Området består av småhusbebyggelse närmast Kolsnarens strandkant samt av oexploaterad betesmark och en skogskulle.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • Vingåkers kommuns hemsida: www.vingaker.se.
  • Vingåkers kommunhus, Parkvägen 8 i Vingåker, vardagar kl. 07.30-15.00, (lunchstängt kl. 12.00-13.00)
  • Biblioteket, Bondegatan 6 i Vingåker, måndag-torsdag kl. 10.00-18.00, fredag kl. 10.00-16.00 och lördag kl. 10.00-13.00

 

Upplysningar lämnas av samhällsplanerare Olle Söderström,

e-post: olle.soderstrom@vingaker.se

Fler anslag