Gemensamma taxe-och avgiftsnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2021-10-06

Sammanträdesdatum: 2021-09-30
Protokollet är justerat: 2021-10-06
Datum för anslagsuppsättande: 2021-10-06
Datum för anslags nedtagande: 2021-10-28

Förvaringsplats: Hallsbergs kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Fler anslag