Flyttning av fordon – Kungörelse

Publicerad: 2022-11-15

Flyttning av detta fordon är påkallad enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Sep 012 uppställd på Västergatan PPL Vingåker

Detta fordon är borttransporterat från Vingåkers tomtmark för skrotning av Vingåkers kommun enlighet med 6§ LFF.

Fler anslag