Flyttning av fordon – Kungörelse

Publicerad: 2022-12-30

Flyttning av detta fordon är påkallad enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

USJ 188 uppställd på Bondegatan 14 Vingåker

Detta fordon är borttransporterat till kommunens uppställningsplats.

Löses detta fordon ej ut inom 90 dagar från ovanstående datum så tillfaller det Vingåkers kommun enlighet med 6§ LFF.

Kontakt tas med Avarn security på telefon 070 147 92 56 om ni önskar lösa ut fordonet.

Fler anslag