Flytt av fordon – Kungörelse

Publicerad: 2022-09-22

Flyttning av detta fordon är påkallad enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Husvagn Polar oreg. uppställd på Råmulevägen

Detta fordon är borttransporterat från Svea skogsmark för skrotning av Vingåkers kommun i enlighet med 6§ LFF.

Fler anslag