Barn- och utbildningsutskottet – Tillkännagivande

Publicerad: 2023-05-23

Beslutande organ: Barn- och utbildningsutskottet
Sammanträdesdatum: 2023-05-17
Protokollet är justerat: 2023-05-22
Datum för anslagets uppsättande: 2023-05-23
Datum för anslagets nedtagande: 2023-06-14

Fler anslag