Barn- och utbildningsnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2024-06-05

Beslutande organ: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-05-29
Protokollet är justerat: 2024-06-03
Datum för anslagets uppsättande: 2024-06-05
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-27

Fler anslag