Barn- och utbildningsnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2023-03-01

Beslutande organ: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-02-22
Protokollet är justerat: 2023-02-27
Datum för anslagets uppsättande: 2023-03-01
Datum för anslagets nedtagande: 2023-03-23

Fler anslag