Kungörelse – Flytt av fordon

Publicerad: 2020-01-02

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (182:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom en månad kommer äganderätten övergå till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Reg. nr: SYX 111
Ursprunglig uppställningsplats: Henalavägen 20, Q-STAR bensinstation, Vingåker.
Uppställningsplats: Gogmans Bildemontering i Katrineholm
Datum för kungörelse: 2019-10-25
Datum för kungörelsens nedtagande: 2020-02-03

Fler anslag