Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

17

nov

Kommunstyrelsen – Tillkännagivande

2021-11-17 | 08:00

Sammanträdesdatum 2021-11-08
Protokollet är justerat: 2021-11-15
Datum för anslagets uppsättande: 2021-11-17
Datum för anslagets nedtagande 2021-12-09

16

nov

Överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

2021-11-16 | 08:00

Sammanträdesdatum: 2021-11-16
Protokollet är justerat: 2021-11-16
Datum för anslags uppsättande: 2021-11-16
Datum för anslags nedtagande: 2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Flen, Överförmyndarkontoret

10

nov

Vårdförbundent Sörmland – Tillkännagivande

2021-11-10 | 08:00

Sammanträdesdatum 2021-10-26
Protokollet är justerat 2021-11-09
Datum för anslags uppsättande: 2021-11-10
Datum för anslags nedtagande: 2021-12-02
Förvaringsplats för protokollet: Vårdförbundet Sörmlands kansli Vårnäs, Vingåker

01

nov

Granskning – Detaljplan del av Sävstaholm 13:6 m.fl.

2021-11-01 | 15:45

Ett förslag till detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m.fl. har tagits fram för granskning som kommer ske under perioden 2021-11-01 – 2021-11-28.

Planförslaget har bearbetats utifrån information och synpunkter som framkommit under samrådet. Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och ge en sista möjlighet att lämna synpunkter. I samrådsredogörelsen finns redovisat vilka synpunkter som kommit in samt hur de har beaktats.

Planområdet är beläget i Vingåkers tätort och omfattar Säftsaholms slott med tillhörande slottspark och orangeri med omgivningar samt ett stycke mark norr om Vingåkersån. Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad park som tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska arvet kring Säfstaholms slott, slottsparken och orangeriet.

Vidare ska planen möjliggöra byggandet av bostäder i ett centralt läge av Vingåker med närhet till service och rekreation. Planen inkluderar även utveckling av Henalavägen och Bondegatan vilka har potential att bli viktiga huvudstråk för Vingåkers tätort i framtiden.


Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Vingåkers kommuns hemsida. Klicka på denna länk för att komma till detaljplanen och samrådshandlingarna.
Upplysningar lämnas av samhällsplanerare Olle Söderström, e-post olle.soderstrom@vingaker.se eller telefonnummer 0151-19344.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till email: slottsplanen@vingaker.se eller via brev till: Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 643 80 Vingåker
Märk kuvertet med “slottsplanen”.
Synpunkter ska inkomma senast 2021-11-28.

Den som inte lämnat synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen (5 kap. 19§ Plan- och bygglagen).

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 9:30-11:30. Övrig tid nås vi på mail overformyndaren@flen.se.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan. 07.45 – 16.30.
Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.