Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

03

apr

Kommunstyrelsen – Tillkännagivande

2020-04-03 | 08:58

Sammanträdesdatum: 2020-02-30
Protokollet är justerat: 2020-04-03
Datum för anslags uppsättande: 2020-04-03
Datum för anslags nedtagande: 2020-04 27

31

mar

Kommunstyrelsen – Tillkännagivande

2020-03-31 | 10:32

Sammanträdesdatum 2020-03-30
Justerade paragrafer: § 39 samt § 44, beslutspunkt 1-3
Datum för anslags uppsättande: 2020-03-31
Datum för anslags nedtagande 2020-04-21

24

mar

Vårdförbundet Sörmland – Tillkännagivande

2020-03-24 | 14:47

Sammanträdesdatum: 2020-03-20
Protokollet är justerat: 2020-03-20
Datum för anslags uppsättande: 2020-03-24
Datum för anslags nedtagande: 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs, Vingåker

20

mar

Gemensamma patientnämnden – Tillkännagivande

2020-03-20 | 13:46

Sammanträdesdatum: 2020-02-28
Protokollet är justerat: 2020-02-20
Datum för anslags uppsättande: 2020-03-20
Datum för anslags nedtagande: 2020-04-13

Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

18

mar

Gemensamma överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

2020-03-18 | 14:37

Sammanträdesdatum: 2020-03-13
Protokollet är justerat: 2020-03-13
Datum för anslags uppsättande: 2020-03-18
Datum för anslags nedtagande: 2020-04-11

Förvaringsplats: Överförmyndarkontoret, stadshuset, Flen

18

mar

Mark- och miljödomstolen – kungörelse om inställt sammanträde

2020-03-18 | 10:37

M4 gruppen AB har till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överklagat Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Uppsala län beslut den 29 augusti 2019, dnr 551-2678-18, att avslå ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt av berg och täkt av grus på fastigheten  Vingåker Låttra 3:3.

Mark- och miljödomstolen ställer in det sammanträde med syn i målet som skulle ha ägt rum kl. 09.00 den 31 mars 2020 på Åbrogården, Storgatan 55, 643 30 Vingåker. Mark- och miljödomstolen avser att återkomma med nytt datum för sammanträde och syn.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli. Införes i Post- och Inrikestidningar samt i Katrineholms-kuriren.

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 9:30-11:30. Övrig tid nås vi på mail overformyndaren@flen.se.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan. 07.45 – 16.30.
Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.