Anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Tillkännagivande av protokoll publiceras i bokstavsordning under samtliga nämnders rubriker. Kungörelser publiceras längst ner på sidan.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

Tillkännagivande av justerade protokoll


Barn- och utbildningsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för barn- och utbildningsnämnden.

 • Sammanträdesdatum: 2018-09-19
  Datum för justering: 2018-09-24
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-09-25
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-10-17

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-10-03
  Datum för justering: 2018-10-08
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-10-09
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-10-31

Folkhälsoberedningen

 • Sammanträdesdatum: 2018-10-09
  Protokollet är justerat: 2018-10-12
  Datum för anslags uppsättande: 2018-10-12
  Datum för anslags nedtagande: 2018-11-05

Gemensamma patientnämnden

Protokollen förvaras hos Landstinget i Sörmland, Nyköping.


Kultur- och fritidsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kultur- och fritidsnämnden.

 • Sammanträdesdatum: 2018-10-04
  Datum för justering: 2018-10-08
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-10-09
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-10-31

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-09-24
  Datum för justering: 2018-09-25
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-09-26
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-10-18

Kommunalförbundet – Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet


Kommunstyrelsen

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunstyrelsen.


Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-10-02
  Protokollet är justerat: 2018-10-08
  Datum för anslags uppsättande: 2018-10-08
  Datum för anslags nedtagande: 2018-10-30

Kommunfullmäktige

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunfullmäktige.

 • Sammanträdesdatum: 2018-09-17
  Protokollet är justerat: 2018-09-25
  Datum för anslags uppsättande: 2018-09-26
  Datum för anslags nedtagande: 2018-10-18

Kommunens revisorer


Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)


Personalutskottet


Regionförbundet – Regionstyrelsen


Samhällsbyggnadsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för samhällsbyggnadsnämnden.

 • Sammanträdesdatum 2018-09-25
  Datum för justering 2018-09-28
  Datum för anslagets uppsättande 2018-10-01
  Datum för anslagets nedtagande 2018-10-22

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum 2018-10-09
  Datum för justering 2018-10-09
  Datum för anslagets uppsättande 2018-10-10
  Datum för anslagets nedtagande 2018-11-01

Samordningsförbundet RAR


Socialnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för socialnämnden.


Socialnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-10-03
  Protokollet är justerat: 2018-10-03
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-10-03
  Datum för anslags nedtagande: 2018-10-25

Valnämnden


Viadidaktnämnden


Vårdförbundet Sörmland

 • Sammanträdesdatum 2018-09-19
  Datum för justering 2018-10-12
  Datum för anslagets uppsättande  2018-10-15
  Datum för anslagets nedtagande 2018-11-05
  Protokollet förvaras på Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs Vingåker.

Västra Sörmlands Räddningstjänst  arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum 2018-09-27
  Datum för justering 2018-10-05
  Datum för anslagets uppsättande  2018-10-08
  Datum för anslagets nedtagande 2018-10-30
  Protokollet förvaras hos Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm.

Västra Sörmlands Räddningstjänst – direktionen

 • Sammanträdesdatum 2018-10-03
  Datum för justering 2018-10-05
  Datum för anslagets uppsättande  2018-10-09
  Datum för anslagets nedtagande 2018-10-31
  Protokollet förvaras hos Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm.

Taxe- och avgiftsnämnden


Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde


Kungörelse – flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kungörelse kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.


Kungörelse av detaljplan


 

Kontaktinformation till överförmyndare

Telefon
0151-192 77

E-post
overformyndare@vingaker.se

Telefontid
Måndag, tisdag 10:00-12:00. Onsdag, torsdag 15:00-16:00

Besökstid
Enbart förbokade besök. Ring eller maila för att boka en besökstid.

Besöksadress
Parkvägen 8
Vingåkers kommun