Anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Tillkännagivande av protokoll publiceras i bokstavsordning under samtliga nämnders rubriker. Kungörelser publiceras längst ner på sidan.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

Tillkännagivande av justerade protokoll


Barn- och utbildningsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för barn- och utbildningsnämnden.


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott


Folkhälsoberedningen

 • Sammanträdesdatum: 2018-05-29
  Datum för justering: 2018-05-29
  Datum för anslags uppsättande: 2018-05-29
  Datum för anslags nedtagande: 2018-06-20

Gemensamma patientnämnden

 • Sammanträdesdatum 2018-05-31
  Datum för anslagets uppsättande 2018-06-15
  Datum för anslagets nedtagande 2018-07-09

Protokollet förvaras hos Landstinget i Sörmland, Nyköping.


Kultur- och fritidsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kultur- och fritidsnämnden.

 • Sammanträdesdatum: 2018-05-31
  Datum för justering: 2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande: 2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande: 2018-06-27

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott


Kommunstyrelsen

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunstyrelsen.

 • Sammanträdesdatum: 2018-06-11, § 75
  Datum för justering: 2018-06-11
  Datum för anslags uppsättande: 2018-06-12
  Datum för anslags nedtagande: 2018-07-04

 

 • Sammanträdesdatum: 2018-06-11, §§, 67-74, 76-97
  Protokollet är justerat: 2018-06-13
  Datum för anslags uppsättande: 2018-06-13
  Datum för anslags nedtagande: 2018-07-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott


Kommunfullmäktige

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunfullmäktige.


Kommunens revisorer

 • Sammanträdesdatum: 2018-05-17
  Datum för justering: 2018-05-17
  Datum för anslags uppsättande: 2018-06-11
  Datum för anslags nedtagande: 2018-07-03

Personalutskottet


Regionförbundet – Regionstyrelsen

Klicka här för att komma till Kallelse och dagordning för Regionförbundet Sörmland


Samhällsbyggnadsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för samhällsbyggnadsnämnden.

 • Sammanträdes datum 2018-06-12
  Datum för justering 2018-06-14
  Datum för anslagets uppsättande 2018-04-15
  Datum för anslagets nedtagande 2018-07-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott


Socialnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för socialnämnden.

 • Sammanträdesdatum: 2018-06-18
  Datum för justering: 2018-06-20
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-06-20
  Datum för anslags nedtagande: 2018-07-13

Socialnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-05-30
  Datum för justering: 2018-06-04
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-06-04
  Datum för anslags nedtagande: 2018-06-26

 

 • Sammanträdesdatum: 2018-06-13
  Datum för justering: 2018-06-18
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-06-18
  Datum för anslags nedtagande: 2018-07-11

Valnämnden

 • Sammanträdes datum 2018-05-24
  Datum för justering 2018-05-24
  Datum för anslagets uppsättande  2018-05-25
  Datum för anslagets nedtagande 2018-06-15

Viadidaktnämnden


Vårdförbundet Sörmland

 • Sammanträdes datum 2018-06-15
  Datum för justering 2018-06-15
  Datum för anslagets uppsättande  2018-06-19
  Datum för anslagets nedtagande 2018-07-11

Västra Sörmlands Räddningstjänst  arbetsutskott


Västra Sörmlands Räddningstjänst – direktionen


Taxe- och avgiftsnämnden


Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde


Kungörelse – flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kungörelse kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.


Kungörelse av detaljplan


 

Öppettider till Överförmyndare

Telefon
0151-192 77

E-post
overformyndare@vingaker.se

Telefontid
Måndag, tisdag 10:00-12:00. Onsdag, torsdag 15:00-16:00

Besökstid
Enbart förbokade besök. Ring eller maila för att boka en besökstid.

Besöksadress
Parkvägen 8
Vingåkers kommun