Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

14

jan

Vårdförbundet Sörmland – Tillkännagivande

2021-01-14 | 08:21

Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Protokollet är justerat: 2020-12-21
Datum för anslagets uppsättande: 2021-01-14
Datum för anslagets nedtagande: 2021-02-11
Förvaringsplats: Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs Vingåker

08

jan

Socialutskottet – Tillkännagivande

2021-01-08 | 07:30

Sammanträdesdatum: 2021-01-07
Protokollet är justerat: 2021-01-07
Datum för anslagets uppsättande: 2021-01-08
Datum för anslagets nedtagande: 2021-01-30

02

apr

Kungörelse av detaljplan

2019-04-02 | 15:54

 • Detaljplan för Ålsätter 1:29 m fl, Vingåkers kommun har vunnit laga kraft 2019-04-02.
  Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 23, att anta detaljplanen för rubricerat område. Detaljplanen vann laga kraft 2019-04-02.
  Laga kraft är en juridisk term som innebär att beslutet inte kan överklagas.
  Vid frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten, Vingåkers kommun, samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.seeller växel 0151-191 00.
  Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.
  Datum för anslagets nedtagande: 2021-04-02

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 9:30-11:30. Övrig tid nås vi på mail overformyndaren@flen.se.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan. 07.45 – 16.30.
Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.