Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

28

sep

Gemensamma överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

2022-09-28 | 08:00

Sammanträdesdatum: 2022-09-23
Protokollet är justerat: 2022-09-27
Datum för anslags uppsättande: 2022-09-28
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-21
Förvaringsplats: Överförmyndarkontoret, stadshuset, Flen

28

sep

Socialnämnden – Tillkännagivande

2022-09-28 | 08:00

Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Protokollet är justerat: 2022-09-26
Datum för anslagets uppsättande: 2022-09-28
Datum för anslagets nedtagande: 2022-10-20

27

sep

Gemensamma patientnämnden – Tillkännagivande

2022-09-27 | 08:00

Sammanträdesdatum: 2022-09-08
Protokollet är justerat: 2022-09-22
Datum för anslags uppsättande: 2022-09-27
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-19
Förvaringsplats för protokoll: Regionkansliet, Region Sörmland

22

sep

Flytt av fordon – Kungörelse

2022-09-22 | 08:09

Flyttning av detta fordon är påkallad enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Husvagn Polar oreg. uppställd på Råmulevägen

Detta fordon är borttransporterat från Svea skogsmark för skrotning av Vingåkers kommun i enlighet med 6§ LFF.

13

maj

Detaljplan för del av Viala, 1:3, Östra Hagnäset Vingåkers kommun har vunnit laga kraft 2022-05-13.

2022-05-13 | 08:00

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-30 att anta detaljplanen för rubricerat område. Detaljplanen vann laga kraft 2022-05-13. Laga kraft är en juridisk term som innebär att beslutet inte kan överklagas. Vid frågor kontakta samhällsbyggnadsenheten, Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsnämnden@vingaker.se eller växel 0151-191 00.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum då planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Datum för anslagets nedtagande: 2023-05-13.

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag, onsdag och torsdag klockan 09.30-11.30. Tisdagar klockan 13.00-15.00. Övrig tid nås vi på overformyndaren@flen.se

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan 07.45–16.30. Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13.00.