Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

29

feb

Socialutskottet – Tillkännagivande

2024-02-29 | 08:00

Beslutande organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-02-28
Protokollet är justerat: 2024-02-28
Datum för anslagets uppsättande: 2024-02-29
Datum för anslagets nedtagande: 2024-03-22

28

feb

Taxe- och avgiftsnämnden – Tillkännagivande

2024-02-28 | 08:06

Beslutande organ: Taxe- och avgiftsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-02-22
Protokollet är justerat: 2024-02-27
Datum för anslagsuppsättande: 2024-02-28
Datum för anslags nedtagande: 2024-03-21

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Hallsberg

28

feb

Socialnämnden – Tillkännagivande

2024-02-28 | 08:00

Beslutande organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-02-26
Protokollet är justerat: 2024-02-26
Datum för anslagets uppsättande: 2024-02-28
Datum för anslagets nedtagande: 2024-03-21

20

feb

Samhällsbyggnadsutskottet – Tillkännagivande

2024-02-20 | 08:00

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-02-14
Protokollet är justerat: 202-02-16
Datum för anslagets uppsättande: 2024-02-20
Datum för anslagets nedtagande: 2024-03-11

16

feb

Gemensamma patientnämnden – Tillkännagivande

2024-02-16 | 08:27

Beslutande organ: Gemensamma patientnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-02-15
Protokollet är justerat: 2024-02-15
Justerade paragrafer §§ 1-5
Datum för anslagets uppsättande: 2024-02-16
Datum för anslagets nedtagande: 2024-03-08

Förvaringsplats: Regionkansliet, Region Sörmland

15

feb

Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen – Tillkännagivande

2024-02-15 | 13:32

Beslutande organ: Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen
Sammanträdesdatum: 2024-02-14
Protokollet är justerat: 2024-02-14
Datum för anslagsuppsättande: 2024-02-15
Datum för anslags nedtagande: 2024-03-08

Förvaringsplats: Brandstationen, Bievägen 49, Katrineholm

15

feb

Socialutskottet – Tillkännagivande

2024-02-15 | 08:00

Beslutande organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-02-14
Protokollet är justerat: 2024-02-14
Datum för anslagets uppsättande: 2024-02-15
Datum för anslagets nedtagande: 2024-03-08

13

feb

Överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

2024-02-13 | 15:43

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-02-13
Protokollet är justerat: 2024-02-13
Datum för anslagsuppsättande: 2024-02-13
Datum för anslags nedtagande: 2024-03-08

Förvaringsplats: Överförmyndarnämndens diarium

09

feb

Valnämnden – Tillkännagivande

2024-02-09 | 13:43

Beslutande organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-02-07
Protokollet är justerat2024-02-07
Datum för anslagets uppsättande: 2024-02-09
Datum för anslagets nedtagande: 2024-03-09

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Måndag, onsdag och torsdag klockan 09.30-11.30. Tisdagar klockan 13.00-15.00.

Besökstid
Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun