Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

30

maj

Kungörelse av Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning) den 12 juni 2024

2024-05-30 | 08:00

Valnämnden i Vingåkers kommun sammanträder för att genomföra nämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning). Vid sammanträdet görs en preliminär rösträkning av de förtidsröster som inte räknades i vallokal.
Sammanträdet är offentlig och öppet för allmänheten.
Om ni vill närvara, kontakta oss på 0151-191 50.

Datum och tid: 12 juni 2024, kl. 09.00
Plats: Kommunhuset, Hjälmaren, Parkvägen 8, Vingåker.

29

maj

Socialnämnden – Tillkännagivande

2024-05-29 | 08:00

Beslutande organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-05-27
Protokollet är justerat: 2024-05-27
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-29
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-20

28

maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott – Tillkännagivande

2024-05-28 | 08:00

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2024-05-20
Protokollet är justerat: 2024-05-27
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-28
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-19

23

maj

Socialutskottet – Tillkännagivande

2024-05-23 | 08:00

Beslutande organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-05-22
Protokollet är justerat: 2024-05-22
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-23
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-14

17

maj

Vårdförbundet Sörmland – Tillkännagivande

2024-05-17 | 09:13

Beslutande organ: Vårdförbundet Sörmland
Sammanträdesdatum: 2024-04-26
Protokollet är justerat: 2024-05-16
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-17
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-07

Förvaringsplats: Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs, Vingåker

14

maj

Överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

2024-05-14 | 12:51

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-05-14
Protokollet är justerat: 2024-05-14
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-14
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-05

Förvaringsplats: Stadshuset i Flen

13

maj

Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet – Tillkännagivande

2024-05-13 | 11:14

Beslutande organ: Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-05-08
Protokollet är justerat: 2024-05-08
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-13
Datum för anslagets nedtagande: 2024-06-04

Förvaringsplats: Brandstationen, Bievägen 49, Katrineholm

09

maj

Socialutskottet – Tillkännagivande

2024-05-09 | 08:00

Beslutande organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-05-08
Protokollet är justerat: 2024-05-08
Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-09
Datum för anslagets nedtagande: 2024-05-31

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Måndag, onsdag och torsdag klockan 09.30-11.30. Tisdagar klockan 13.00-15.00.

Besökstid
Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun