Anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Tillkännagivande av protokoll publiceras i bokstavsordning under samtliga nämnders rubriker. Kungörelser publiceras längst ner på sidan.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

Tillkännagivande av justerade protokoll


Barn- och utbildningsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för barn- och utbildningsnämnden.


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2019-01-30
  Protokollet är justerat: 2019-02-04
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-05
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-02-27
 • Sammanträdesdatum: 2019-02-18
  Protokollet är justerat: 2019-02-18
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-18
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-12

Folkhälsoberedningen

 • Sammanträdesdatum: 2019-02-12
  Protokollet är justerat: 2019-02-12
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-12
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-06

Gemensamma patientnämnden

Protokollen förvaras hos Landstinget i Sörmland, Nyköping.


Kultur- och fritidsnämnden

 • Sammanträdesdatum: 2019-02-07
  Protokollet är justerat: 2019-02-11
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-12
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-06

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kultur- och fritidsnämnden.


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott


Kommunalförbundet – Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet


Kommunstyrelsen

 • Sammanträdesdatum: 2019-02-12
  Protokollet är justerat: 2019-02-12
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-12
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-06

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunstyrelsen.


Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2019-01-29
  Protokollet är justerat: 2019-02-01
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-01
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-02-25

Kommunfullmäktige

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunfullmäktige.


Kommunens revisorer


Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)


Personalutskottet


Regionförbundet – Regionstyrelsen

Protokollet förvaras hos regionstyrelsen i Södermanland i Nyköping.


Samhällsbyggnadsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för samhällsbyggnadsnämnden.


Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdes datum 2019-01-28
  Datum för justering 2019-02-04
  Datum för anslagets uppsättande 2019-02-05
  Datum för anslagets nedtagande 2019-02-27

Samordningsförbundet RAR


Socialnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för socialnämnden.


Socialnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2019-01-30
  Protokollet är justerat: 2019-01-30
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-01-31
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-02-22

 

 • Sammanträdesdatum: 2019-02-13
  Protokollet är justerat: 2019-02-13
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-14
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-08

Valnämnden


Viadidaktnämnden


Vårdförbundet Sörmland

 • Sammanträdesdatum: 2019-01-09
  Datum för justering: 2019-01-25
  Datum för anslagets uppsättande:  2019-01-28
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-02-18

Protokollet förvaras på Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs Vingåker.


Västra Sörmlands Räddningstjänst  arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2019-02-07
  Datum för justering: 2019-02-14
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-02-14
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-03-08

Protokollet förvaras på Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm.


Västra Sörmlands Räddningstjänst – direktionen

Protokollen förvaras hos Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm.


Taxe- och avgiftsnämnden


Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige kallas här med till sammanträde den 25 februari klockan 14:00 i Stora salen i Åbrogården. Sammanträdet kan även ses på webb-tv genom att klicka här.
Kommunfullmäktige 2019-02-25 Tillkännagivande (klicka för att öppna i ny flik)
Kommunfullmäktige 2019-02-25 Kallelse med handlingar (Klicka för att öppna i ny flik)

 


Överförmyndarnämnden

Protokollet förvaras på överförmyndarkontoret i Flens stadshus.


Kungörelse – flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kungörelse kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.


Kungörelse av detaljplan


 

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 10-12. Övrig tid nås vi på mail overformyndaren@flen.se. OBS: Under tiden 18 juni – 17 augusti är telefontid förlagd till måndag och torsdag klockan 10 – 12.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens Kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan. 07.45 – 16.30.
Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.