Anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Tillkännagivande av protokoll publiceras i bokstavsordning under samtliga nämnders rubriker. Kungörelser publiceras längst ner på sidan.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

Tillkännagivande av justerade protokoll


Barn- och utbildningsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för barn- och utbildningsnämnden.


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-11-28
  Datum för justering: 2018-12-03
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-12-04
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-27

 

 • Sammanträdesdatum: 2018-12-05
  Datum för justering: 2018-12-05
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-12-05
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-27

Folkhälsoberedningen


Gemensamma patientnämnden

Protokollen förvaras hos Landstinget i Sörmland, Nyköping.


Kultur- och fritidsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kultur- och fritidsnämnden.


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-11-27
  Datum för justering: 2018-12-03
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-12-04
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-27

Kommunalförbundet – Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet


Kommunstyrelsen

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunstyrelsen.

 • Sammanträdesdatum: 2018-12-10
  Datum för justering: 2018-12-11
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-12-11
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-01-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-11-01
  Protokollet är justerat: 2018-11-05
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-05
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-27
 • Sammanträdesdatum: 2018-11-29
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-12-03
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-27

Kommunfullmäktige

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunfullmäktige.

 • Sammanträdesdatum: 2018-11-26
  Protokollet är justerat: 2018-12-05
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-12-06
  Datum för anslagets nedtagande: 2018-12-28

Kommunens revisorer


Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)


Personalutskottet


Regionförbundet – Regionstyrelsen

Protokollet förvaras hos regionstyrelsen i Södermanland i Nyköping.


Samhällsbyggnadsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för samhällsbyggnadsnämnden.

 • Sammanträdesdatum 2018-11-20
  Datum för justering 2018-11-23
  Datum för anslagets uppsättande 2018-11-27
  Datum för anslagets nedtagande 2018-12-17

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott


Samordningsförbundet RAR


Socialnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för socialnämnden.


Socialnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-11-28
  Protokollet är justerat: 2018-11-28
  Datum för anslagets uppsättande: 2018-11-28
  Datum för anslags nedtagande: 2018-12-20

 

 • Sammanträdesdatum: 2018-12-12
  Protokollet är justerat: 2018-12-12
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-12-12
  Datum för anslags nedtagande: 2019-01-03

Valnämnden


Viadidaktnämnden


Vårdförbundet Sörmland

Protokollet förvaras på Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs Vingåker.


Västra Sörmlands Räddningstjänst  arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum 2018-11-22
  Datum för justering 2018-11-22
  Datum för anslagets uppsättande  2018-11-23
  Datum för anslagets nedtagande 2018-12-17

Protokollet förvaras på Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm.


Västra Sörmlands Räddningstjänst – direktionen

 • Sammanträdes datum 2018-12-05
  Datum för justering 2018-12-07
  Datum för anslagets uppsättande  2018-12-07
  Datum för anslagets nedtagande 2019-01-03

Protokollen förvaras hos Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm.


Taxe- och avgiftsnämnden


Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

 • Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2018-12-18, klockan 14.00.

Klicka här för att öppna tillkännagivandet i en ny flik.
Sammanträdet kan även ses på Webb-TV genom att klicka här.


Kungörelse – flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kungörelse kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.


Kungörelse av detaljplan


 

Kontaktinformation till överförmyndare

Telefon
0151-192 77

E-post
overformyndare@vingaker.se

Telefontid
Måndag, tisdag 10:00-12:00. Onsdag, torsdag 15:00-16:00

Besökstid
Enbart förbokade besök. Ring eller maila för att boka en besökstid.

Besöksadress
Parkvägen 8
Vingåkers kommun