Anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Tillkännagivande av protokoll publiceras i bokstavsordning under samtliga nämnders rubriker. Kungörelser publiceras längst ner på sidan.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

Tillkännagivande av justerade protokoll


Barn- och utbildningsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för barn- och utbildningsnämnden.


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott


Folkhälsoberedningen


Gemensamma patientnämnden

Protokollen förvaras hos Landstinget i Sörmland, Nyköping.


Kultur- och fritidsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kultur- och fritidsnämnden.


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott


Kommunstyrelsen

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunstyrelsen.


Kommunstyrelsens arbetsutskott


Kommunfullmäktige

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunfullmäktige.


Kommunens revisorer


Personalutskottet


Regionförbundet – Regionstyrelsen

Klicka här för att komma till Kallelse och dagordning för Regionförbundet Sörmland


Samhällsbyggnadsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för samhällsbyggnadsnämnden.


Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum 2018-08-14
  Datum för justering 2018-08-14
  Datum för anslagets uppsättande 2018-08-15
  Datum för anslagets nedtagande 2018-09-06

Socialnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för socialnämnden.


Socialnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-07-17
  Datum för justering: 2018-07-23
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-07-24
  Datum för anslags nedtagande: 2018-08-15

 

 • Sammanträdesdatum: 2018-08-06
  Datum för justering: 2018-08-06
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-08-06
  Datum för anslags nedtagande: 2018-08-30

 

 • Sammanträdesdatum: 2018-08-08
  Protokollet är justerat: 2018-08-13
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-08-13
  Datum för anslags nedtagande: 2018-09-06

Valnämnden


Viadidaktnämnden


Vårdförbundet Sörmland


Västra Sörmlands Räddningstjänst  arbetsutskott


Västra Sörmlands Räddningstjänst – direktionen


Taxe- och avgiftsnämnden


Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde


Kungörelse – flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kungörelse kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.


Kungörelse av detaljplan


 

Öppettider till Överförmyndare

Telefon
0151-192 77

E-post
overformyndare@vingaker.se

Telefontid
Måndag, tisdag 10:00-12:00. Onsdag, torsdag 15:00-16:00

Besökstid
Enbart förbokade besök. Ring eller maila för att boka en besökstid.

Besöksadress
Parkvägen 8
Vingåkers kommun