Anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande: 

Kommunfullmäktige

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunfullmäktige.

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande: 

Kultur- och fritidsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kultur- och fritidsnämnden.

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande: 

Kommunstyrelsen

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-01-11,  § 8
Protokollet är justerat: 2018-01-11
Datum för anslagsuppsättande: 2018-01-11
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-02

Sammanträdesdatum: 2018-01-11. §§ 1-7, §§ 9-18
Protokollet är justerat: 2018-01-15
Datum för anslagsuppsättande: 2018-01-15
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-06

Personalutskottet

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande: 

Socialnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för socialnämnden.

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande:

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-01-10
Protokollet är justerat: 2018-01-11
Datum för anslagsuppsättande: 2018-01-12
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-03

Samhällsbyggnadsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanträdesdatum: 2017-12-19
Protokollet är justerat: 2017-12-19
Datum för anslagsuppsättande: 2017-12-22
Datum för anslags nedtagande: 2018-01-15

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande:

Vårdförbundet Sörmland

Förvaringsplats för protokollet: Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs, Vingåker.
Sammanträdesdatum: 2017-12-15
Protokollet är justerat: 2017-12-29
Datum för anslagsuppsättande: 2018-01-10
Datum för anslags nedtagande: 2018-02-01

Västra Sörmlands Räddningstjänst  arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande: 

Västra Sörmlands Räddningstjänst – direktionen

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande: 

Taxe- och avgiftsnämnden

Sammanträdesdatum:
Protokollet är justerat:
Datum för anslagsuppsättande:
Datum för anslags nedtagande: 

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse – flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kungörelse kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: (okänt)
Ursprunglig uppställningsplats: Sävstaholmsvägen 7, Vingåker
Uppställningsplats: Gogmans Bildemontering i Katrineholm
Datum för kungörelse: 2017-11-27
Datum för kungörelsens nedtagande: 2018-02-28

 

Öppettider till Överförmyndare

Telefon
0151-192 77

E-post
overformyndare@vingaker.se

Telefontid
Måndag, tisdag 10:00-12:00. Onsdag, torsdag 15:00-16:00

Besökstid
Enbart förbokade besök. Ring eller maila för att boka en besökstid.

Besöksadress
Parkvägen 8
Vingåkers kommun