Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

20

feb

Flytt av fordon – Kungörelse

2020-02-20 | 16:14

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Gogmans Bildemontering i Katrineholm.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer   Fabrikat     Ursprunglig uppställningsplats
Okänt                                    Släp              Västergatan 1, Vingåker

 

19

feb

Folkhälsoberedningen – Tillkännagivande

2020-02-19 | 13:46

Sammanträdesdatum: 2020-02-18
Protokollet är justerat: 2020-02-18
Datum för anslagsuppsättande: 2020-02-19
Datum för anslags nedtagande: 2020-03-12

18

feb

Kommunfullmäktige – Tillkännagivande

2020-02-18 | 09:05

Sammanträdesdatum: 2020-02-10
Protokollet är justerat: 2020-02-17
Datum för anslagsuppsättande: 2020-02-18
Datum för anslags nedtagande: 2020-03-11

06

feb

Socialnämnden – Tillkännagivande

2020-02-06 | 08:00

Sammanträdesdatum: 2020-02-03
Protokollet är justerat: 2020-02-05
Datum för anslagets uppsättande: 2020-02-06
Datum för anslagets nedtagande: 2020-02-28

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 9:30-11:30. Övrig tid nås vi på mail overformyndaren@flen.se.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan. 07.45 – 16.30.
Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.