Kommunal anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

08

okt

Socialnämnden

2019-10-08 | 08:15

Sammanträdesdatum: 2019-10-07
Protokollet är justerat: 2019-10-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-08
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-30

08

okt

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-10-08 | 08:00

Sammanträdesdatum: 2019-10-03
Protokollet är justerat 2019-10-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-08
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-30

08

okt

Socialnämndens arbetsutskott

2019-10-08 | 08:00

Sammanträdesdatum: 2019-10-07
Protokollet är justerat: 2019-10-07
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-08
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-30

04

okt

Kultur- och fritids arbetsutskott

2019-10-04 | 16:07

Sammanträdes datum 2019-09-30
Datum för justering 2019-10-04
Datum för anslagets uppsättande 2019-10-07
Datum för anslagets nedtagande 2019-10-22

02

okt

Kommunfullmäktige

2019-10-02 | 14:46

Sammanträdesdatum: 2019-09-23
Protokollet är justerat: 2019-09-30
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-01
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-23

27

sep

Gemensamma patientnämnden

2019-09-27 | 14:15

Sammanträdesdatum: 2019-09-12
Protokollet är justerat: 2019-09-26
Datum för anslagsuppsättande: 2019-09-27
Datum för anslags nedtagande: 2019-10-21

Förvaringsplats: Regionkansliet, Region Sörmland

27

sep

Viadidaktnämnden

2019-09-27 | 10:53

Sammanträdesdatum: 2019-09-24
Protokollet är justerat: 2019-09-26
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-27
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-21

Förvaringsplats: Stadshuset Gröna Kulle, Katrineholm

27

sep

Västra Sörmlands Räddningstjänst

2019-09-27 | 08:15

Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Protokollet är justerat: 2019-09-26
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-27
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-21

Förvaringsplats: Räddningstjänsten, Bievägen 49, Katrineholm

25

sep

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-25 | 15:22

Sammanträdesdatum: 2019-09-18
Protokollet är justerat: 2019-09-23
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-25
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-17

24

sep

Socialnämndens arbetsutskott

2019-09-24 | 13:15

Sammanträdesdatum: 2019-09-24
Protokollet är justerat: 2019-09-24
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-24
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-16

24

sep

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-24 | 09:20

Sammanträdes datum 2019-09-17
Datum för justering 2019-09-23
Datum för anslagets uppsättande 2019-09-24
Datum för anslagets nedtagande 2019-10-16

31

jul

Kungörelse – Flytt av fordon

2019-07-31 | 13:23

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (182:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Reg. nr: JBE582
Ursprunglig uppställningsplats: Rastplats vid väg 52 innan avfart
Uppställningsplats: Gogmans Bildemontering i Katrineholm
Datum för kungörelse: 2019-07-31
Datum för kungörelsens nedtagande: 2019-11-01

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 10-12. Övrig tid nås vi på mail overformyndaren@flen.se. OBS: Under tiden 18 juni – 17 augusti är telefontid förlagd till måndag och torsdag klockan 10 – 12.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan. 07.45 – 16.30.
Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.