Vinnova har godkänt vår rapport från steg 2 i projektet Digitalt-socialt ekosystem

Publicerad: 2023-07-12

En av Vingåkers (och Sveriges/västvärldens) största utmaningar är att allt fler invånare blir allt äldre och allt sjukare. Behovet av äldreomsorg är därför inne i en ökning som kommer att accelerera. För att möta det behovet behöver vi ändra vårt sätt att arbeta och Vingåker bidrar i den utvecklingen genom projektet Digitalt-socialt ekosystem. Det utgår från en satsning som görs av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Satsningen är uppbyggd i tre steg; kartläggning, utveckling, införande. Vi har nu fått vår slutrapport från steg två godkänd, vilket är ett viktigt steg mot slutmålet. Direkt efter semestrarna börjar arbetet med ansökan till steg tre, som ska vara inlämnad till Vinnova senast 7 september.

Läs mer om projektet här!

Mer aktuell information