Vingåkers kommuns företagsklimat bättre än på 15 år

Publicerad: 2022-05-31

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. I Vingåkers kommun svarade 81 företag på enkäten där resultatet tar ett stort kliv uppåt och visar att företagsklimatet i kommunen är bättre än på 15 år.

Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter bland annat ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet ligger högre än vad det gjort sedan 2006 i Vingåkers kommun och högre än snittet både i Sverige och Södermanland. Vingåker är bättre jämfört med Sverige på 11 av 15 punkter men områdena ”Sammanfattande omdöme”, ”Tjänstemännens attityder”, ”Information till företagen” och ”Dialogen med kommunens beslutsfattare” sticker ut extra mycket.

– Det är vi stolta över och måste betyda att vi har en nära dialog med vårt näringsliv, säger Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig i Vingåkers
kommun. Vi är glada över resultatet som visar att vi är på rätt väg – men givetvis strävar vi efter att bli ännu bättre!

Företagsklimatet i Vingåkers kommun 2022

Mer aktuell information