Vingåkers kommun satsar på Stjärnmärkt

Publicerad: 2023-09-15

Vingåkers kommun vill höja kompetensen kring demenssjukdomar för omvårdnadspersonal, legitimerad personal, biståndshandläggare och chefer. Hösten 2023 påbörjas Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell, Stjärnmärkt.

Stjärnmärkt är en utbildning som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet är att utveckla omsorgens kvalité där all personal får grundläggande kunskap om demenssjukdomar och ett personcentrerat arbetssätt.

– Det känns bra att vi kan genomföra den här satsningen, både för personalen och för de invånare som är berörda. Jag ser fram emot att se de positiva effekterna av utbildningen, säger Anna Lejon (M), socialnämndens ordförande.

Utbildningsmodellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar samt hemuppgifter. När minst 80 procent av personalen genomfört de fyra utbildningsstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas den diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärkningen omprövas sedan varje år.

I Vingåkers kommun finns för tillfället tre Stjärninstruktörer som har utbildats av Svenskt Demenscentrum för att hålla i utbildningen.

– Att jobba personcentrerat inom vård och omsorg mot personer som har en demensdiagnos är av stor vikt enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Därför är det fint att man i Vingåkers kommun satsar på en utbildning för sina verksamheter som fokuserar på just detta i form av Stjärnmärkt. All personal får samma grundkompetens om demens samt får diskutera och reflektera kring vad personcentrerad vård och omsorg är och hur det ska tillämpas, säger Anna Sydorw Tholén, demensvårdsutvecklare och Stjärninstruktör i Vingåkers kommun.

Mer aktuell information