Vingåkers kommun deltar i projektet ”Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige”

Publicerad: 2018-08-23

Regeringen har bestämt att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Detta ska ske senast 2030. Vingåker är en liten kommun men vi har, liksom alla andra kommuner, företag och organisationer i Sverige, ett ansvar att bidra till att målet nås.

Tillsammans med 17 andra offentliga organisationer deltar Vingåkers kommun i projektet ”Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige”. Genom projektet får Vingåkers kommun stöd att rusta sig för att möta regeringens mål om fossilfrihet senast 2030.

Hur tar kommunen sitt ansvar? Kommunen har redan bytt ut en stor del av sin interna fordonsflotta till elbilar men det finns fler områden som vi kan arbeta med. Vi kan tillexempel behöva ändra våra beteenden och vanor och vi kanske behöver se över infrastrukturen i kommunen. Kommunen behöver sätta klara ambitionsnivåer och riktlinjer för att veta vilka områden vi ska prioritera framöver för att minska vår klimatpåverkan. Detta får vi hjälp med genom projektet. Vi får även experthjälp för att hänga med i den senaste forskningen och chansen att skapa kontakter och inspireras av andra kommuners arbete med fossilfrihet.

Vill du veta mer om projektet fossilfritt 2030? Besök gärna https://projektetfossilfritt2030.se/

Mer aktuell information